Deltagerene kom fra Toten i sør- til Skjåk i nord, og vi var representert med flere deltagere fra Fåvang. Kurset ble avholdt hos Lars Ole Auglestad på Kvarvet. Her var det godt tilrettelagt for å ha slikt kurs, og nærmere 350 sau ble klipt denne helga, så det vitner om god innsats. Instruktører var Per Nyhus, Bjørnar Bakken og vår egne klippemestere Kai Thore Høyesveen og Sindre Myhsrsveen. Instruktørene var meget godt fornøyd og vi satser på kurs i samme regi til neste år også. Takk til alle som har stilt opp, både de med sau, varm og god mat, instruktører og ikke minst deltagere.