Det var forøvrig første gang det ble arrangert julebord, men sikkert ikke siste... En trivelig kveld i godt lag med god mat og drikke. Som Hans sa det i sin "takk for maten tale"; "det er pratet mest om sau, og godt om sau"...

9. november hadde vi høstmøte hvor det møtte nærmere 30 personer. Hovedtema var lammedødlighet på våren. Veterinær Vibeke Tømmerberg fra helsetjensten for sau i Animalia holdt et veldig godt foredrag, ja kanskje det beste vi har fått presentert uten å fornærme noen av den grunn. Kjetil Lien fra Strand Unikorn som i tillegg er sauebruker selv fortalte om fôring gjennom vinteren. En lærerik kveld med andre ord.

Kjetil sitt foredrag finner du her

Kjetil Lien og Vibeke Tømmerberg