Fåvang Sau og Geit var godt representert i sentrum denne dagen. Vi deltok på stand sammen med Oppland og Ringebu Sau og Geit. Her hadde vi diverse informasjonmateriell i tilegg til "muntlig informasjon"... Hans var speaker på klippeshow og premieutdeling etter årets kåring i Midt-dalen. Den gjeveste prisen her stakk Arne og Heidi Amrud av med beste kåra vær.

Evalueringsmøte for årets festival avholdes med det aller første, og allerede nye ideer for neste års arrangement viser at Fårikålfestivalen er kommet for å bli.

 

Hans er en engasjert speaker

Lars Romsås holdt en fin demonstrasjon i bruk av gjeterhund.

Blide karer på stand

Klippeshowet var populært. Sindre Myhrsveen, Kai Thore Høyesveen, Thor Håkon Berget og Hans Hjelstuen gjorde alle sammen en fremdragende jobb.

Premiering av de beste fra årets kåring i Midt-Gudbransdalen

Årets vinnere fra Fåvang: 3 blad Krekke, Laila Amrud og Arne Heidi og Amrud.

De som fikk flest premierer var Arne og Heidi Amrud med følgende utmerkelser:

  • Midt-Gudbrandsdal mestere i Spæl i sum poeng
  • Beste kåra værlam i kvalitet og sum poeng i Fåvang

 

 

Fra utstillingen av sau