Vi har laget ny aktivitetsplan og ellers planlagt vanlig drift av laget. Økonomien holder vi kontroll på, vi har fått lån av Flyausa v/Rolf og Sigurd, så da har vi 2 år på oss og betale inn, og det er realistisk for oss. Av aktivitetsplan tar jeg med:

  • Grilling i Bua i Nesseskogen for medlemmer en fredag først i august. Dette blir «kick off» før høsten setter inn, og en «after lamming sekvens». Det blir grilling hvor hver og en tar med mat selv, så er vi litt an hva vi kan bidra med. Hovedmålet er sosial sammenkomst.
  • Midten av august blir det beitedag i Brekkom. Her forandrer vi litt dette med tur og tenker heller familiedag med faglig informasjon fra Pål S Kjorstad. Aktuelle tema er slaktesesong, rovdyrsituasjon, NSG mm. Fullstendig planer kommer etter hvert.
  • Klippekurs er planlagt 18-20. september. Dette blir som før hos Siri og Stein, og blir som før. Instruktører er Sindre og Bjørnar. Styret blir med og hjelper til. Vi ser an påmelding, men vil søke berørte lokallag om tilskudd.
  • Fårikålfestivalen vet vi ikke hvordan blir, men vi planlegger kåring lørdag 26. september. Vi kontakter Fåvang skole om å ha et arrangement med skolen med fokus på mat fra sau og lam. Camilla sjekker ut.
  • Fjøsmøte midten av oktober med bla tema klauvskjæring mm
  • Kurs i slakting/partering av sau/lam, evt pølsekurs?
  • Høstmøte i november. Tema kommer
  • Julebord i Fjelltun

 Vi er lydhøre for innspill og forslag, så har du noe så ta kontakt. Møtereferat ligger under fanen "referat", så her kan du holde deg oppdatert på hva som skjer i laget.