Laget har som mål å stimulere til økt bruk av gjeterhund. Dette for at så mange som mulig skal komme i gang med hunden for å få mest mulig nytte og glede av hunden sin. For å nå målsetningen arbeider flere av lagets medlemmer aktivt mot målrettet avlsarbeid for å bedre hundematerialet. Videre sørger laget for å ha et nødvendig antall kvalifiserte instruktører og dommere i takt med utviklingen. Laget legger også til rette for aktiviteter i form av kurs, treningssamlinger og prøver på ulike nivåer. Laget vil også gjennom ulike aktiviteter arbeide for et inkluderende, sosialt og trivelig miljø, som er en viktig del for å nå målsetningen med arbeidet i laget.

Nord-Gudbrandsdal Gjeterhundlag favner om kommunene Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre og Lesja.

Styremedlemmer:

Styrets Sammensetning av Nord-Gudbrandsdalen Gjeterhundlag.

Leder: Endre Amundgård 
Mob: 48882480 | E-post: endreamu@online.no

Kasserer: Inger Marie Nyløkken            
Mob: 95209870 | E-post: hagen@lesja.net

Sekretær: Kari Hånsnar        
Mob: 99162602 | E-post: kari.hansnar@gmail.com

Styremedlem: Torkjel Solbakken
Mob: 95200470 | E-post: torkjel.solbakken@hotmail.no

Styremedlem og nestleder:Anders Svare 
Mob: 95054251 | E-post: anders.svare@hotmail.com

Varamedlem: Aleksander Haugen Selsjord
Mob: 97627395 | E-post: skrall@live.no

Revisor: Kari Steihaug.