Årsmøtet vil bli holdt den 18. februar kl. 19.00 på Kruke hos Marthe Lang-Ree. Det vil bli enkel servering.

Vi er veldig klar over at det utfordringer både med økonomien i sauenæringa og salget av lam og sau. Vi ønsker derfor å ta en diskusjon rundt disse temaene. Vi utfordrer derfor dere også til å komme med innspill jordbruksforhandlingene og NSG's arbeid framover.

Årsmelding er sendt ut på epost til den enkelte. Den som ikke har fått den må sende en epost til epostadresse otsauoggeit@gmail.com.

Vælkome!

Innkalling

Hilsen
Styret