Noen av sakene:

Årsplan 2019

  • Vårmøte 4. april i samarbeid med Fåvang og Ringebu Sau og Geit. Dette skal være på Havrebua på Stav og ikke på Gjestegården som først ble sagt.
  • Fjørsmøte - vi er invitert av Ringebu Sau og Geit til fjømøte 19. mars.
  • Ullinnsamling vil vi prøve å få til før påske som i fjor.
  • Kåring prøver vi å få til lørdag 21. sept.
  • Semin og/eller klippekurs. Vi prøver å få til et samarbeid med Fåvang Sau og Geit.
  • Høstfest
  • Årsmøtefest

Det kommunale fellingslaget har søkt oss om kr 10.000 i støtte til viltkameraer, innkjøp og drift. Vi tar opp dette med andre aktører som har fått søknaden og kommunen før vi ev. gir tilsagn og støtte.

Styret for 2019
Marthe Lang-Ree, leder
Kristin Asdøl Midtmageli, kasserer
Erling Jevne, sekretær

Det ble gitt en orientering fra årsmøtet i Oppland Sau og Geit hvor Eivind Fossum og Marthe Lang-Ree deltok. Referatet fra dette møtet kan dere lese her.

Vi oppfordrer til å lese Oppland Sau og Geit sin årsmelding.

Årsmelding Øyer Tretten Sau og Geit