Som et tiltak mot corona avlyses mange arrangementer. Følge tidligere varslede arrangementer er nå avlyst og utsatt:

  • Fjøsmøte på Nordgard Haugstad i Venabygd, 18, mars.
  • Fagseminar i regi av Norsk Landbruksrådgivning Innlandet, 19, mars.
  • Åpent fjøs Vestre Gausdal 21. mars.
  • Kurs i Sauekotrollen 17. mars. Ble avlyst tidligere pga. for få påmeldte.