Vi minner om at det arrangeres årsmøte i Oppland Sau og Geit og fagdag 3.-4. mars. Vi ønsker at flere blir med og oppfordere dere derfor til å melde dere på.

Styret har vedtatt at de 5 første medlemmene i Øyer Tretten Sau og Geit som melder seg på får dekket 50 % av deltageravgiften. Medlemmene må melde seg på direkte til hotellet som informert om i info-brosjyre fra OSG. De må så melde fra til styret ved Marte (tlf. 932 88 437) om at de har meldt seg på. De får refundert 50 % av deltageravgifta etter at kvittering for oppholdet er sendt styret.

Bli med da vel!