Styret ønsker velkommen til Årsmøte 2018 i Øyer Tretten Sau og Geit. I år har vi valgt å ha årsmøtet på Glomstad hvor det også vil bli servering.

Innkomne saker skal sendes til styret på otsauoggeit@gmail.com innen 8 dager før årsmøtet skal holdes.

Velkommen til Glomstad!

-Styret-

Innkalling

Årsmelding 2017