Kåringsregelverket

Kåringa er regulert av et omfattende regelverk. Vi har de generelle reglene for kåring og kåringssjå, kåringsregler for den enkelte rasen, 21 i alt, og vi har instruks for kåringsdommerne.

Se regelverket

Innmelding av dyr til kåring

Vi oppfordrer saueholderne til å melde inn dyra som skal kåres ved å bruke webben vår. Innmeldingen åpner 2 uker før kåringssjået skal holdes, og stenger kl 24:00 to dager før.

Sjået må først registreres hos oss før saueholderen kan få tilgang til det. Vi mangler sjåene for mange fylker. De kommer på plass i løpet av uka.

Smittevernhensyn

Av smittevernhensyn vil det ikke være mulig å komme å se kåringen, og det vil dessverre ikke bli servering. Selve gjennomføringen vil det også være egne rutiner for. Dette vil vedderingen organisere på stedet.