Øyer Tretten Sau og Geit arrargerer kurs i Sauekontrollen onsdag 2. desember kl 19.00 på kantina på rådhuset. Vi tar selvfølelig forbehold om at vi får lov til å arrangere med hensyn til korona-situasjonen. Men slik situasjonen er nå skal det gå greit. Alle flater sprites til vi kommer og vi spriter etter oss.

Sauekontrollen er den landsomfattende husdyrkontrollen og grunnlaget for avlsarbeidet på sau i Norge. Det er i dag over 5 600 medlemmer i Sauekontrollen. Les mer om Sauekontrollen her.

Vi i Øyer Tretten Sau og Geit ønsker at så mange som mulig er med i Sauekontrollen slik at det kan brukes som et verktøy for egen besetning og som en dokumentasjon for næringa generelt. Det er ikke krav om å registrere i Saukontrollen i dag, men det kan komme. Sauekontrollen er et godt verktøye for å registrere og holde en god oversikt og er enkelt å bruke.

Kurset er lagt opp som en innføring og en mulighet for å komme med utfordringer for de som har det. Det vil si alle er velkomne.

Kurset blir gjennomført med minimum 5 deltagere og maksimum 20. Påmelding på epost til otsauoggeit@gmail.com eller til tlf. 95271620 innen onsdag 25. november.

Håper å se 20 stk. på kurs. Velkommen!