SAKSLISTE

Til stede: Marthe, Kristin og Erling


01/18 Konstituering
• Sekretær Erling Jevne
• Kasserer Kristin A. Midtmageli

02/18 Vårmøte
• Mandag 9. april på Tunet kl. 19.00 sammen med Fåvang.
• Invitasjon med program må senest uka før møtet.
• Send sms med varsling om dato.

03/18 Ullinnsamling
• Ringe Nortura og avtale tid og sted. Vi prøver å få til levering før lamminga.
• Sende ut sms og legge ut informasjon på hjemmesida vår.

04/18 Artikkel i Øyermagasinet
• Lage en artikkel om beitebruk i samarbeid med Øyer Trette Beite- og Gjetelag.
• Bør blant annet inneholde: informasjon om beitesesongen (slepptid, sanketid, tilsyn, gjetere osv.), hvem ringer du hvis du ser syke dyr, osv.
• Kristin tar kontakt med Øyermagasinet og Beitelaget.

05/18 Veddekåring
• Marthe tar kontakt med leder værringen i Martin Kråbøl, om arrangement/kåring på helg.

06/18 Samarbeid faglag
• Det er viktig at faglagene samarbeider om uttalelser til planer som angår landbruket generelt og beitebruk spesielt. Vi tar kontakt med de andre faglagene (ØT Beite- og Gjetelag, ØT Bonde- og småbrukarlag og ØT Bondelag)
• Vi må ha en felles uttalelse til Kommuneplanens arealdel – frist mai 2018.
• Vi må ha felles uttalelse til Kommunedelplan Øyer Sør.
• Beredskapsplan beitebruk – ta kontakt med landbrukskontoret for at de skal ta initiativ.

07/18 Sikringsradiolag
• Siden tilbudet i fra høsten 2017 ikke ble noe av, så tar vi nå initiativ til et nytt forsøk. Det må innhentes tilbud på utstyr.
• Ta kontakt med Statskog om hvordan en ev. plassering skal håndteres.
• Vi spør Øyer Fjellstyret og Øyer kommune om ev. samarbeid om dette.
• ØT Beite- og Gjetelag er positive til samarbeid.

07/18 Verving av medlemmer
• Vi lager et brev til potensielt nye medlemmer og inviterer til å bli medlem.

08/18 Eventuelt
• Salget av ullsekker går greit, men det er fortsatt igjen til de som vil ha. Ta kontakt med Erling på tlf. 915 12 660.