Denne kursdelen vil blant annet ta for seg oppsett av fôranalyser og fôrplanlegging gjennom fôringsplan.

Program

Surfôrtolken v/ NLR Innlandet.

Her ser vi på eit enklare oppsett av ulike fôranalyser med vurdering av resultatet. Kva har vore vellukka og kva kan forbetrast i fôrproduksjonen?

Innlegging av produksjondata før utarbeiding av fôrplan

Alle får skjema der de legg inn dyretal og mengde fôr, kva periode fôret er tenkt brukt.

Pause m/servering!

Presentasjon av fôrplan

Sauebonde og NLR rådgjevar Torhild Svisdal Mjøen, går gjennom utarbeiding av fôringsplan.

 

Så langt de rekker så legger de inn ei fôrprøve og produksjonsdata for hver enkelt deltaker på kurskvelden, slik at alle får utarbeidet en enkel fôrplan.

Alle som ønsker fôrplan må ta med seg informasjon om antall voksne søyer, gimrer, livlam og værer. Ta også med analyser av fôr, antallet rundballer dere har/m3 silofôr og ca. ballevekt av parti som er grunnlag for prøver. De som ikke har fôrprøver for også med seg et eksempel på fôrplan.

Daltakeravgift kr. 200 pr. møte.

Påmelding innen 26. november til:
Franx Anders Bakken        fab@nlr.no eller tlf. 950 05 592