Nyvalgt leder Oppland Sau og Geit, Knut Evensen, kommer også. Kom og bli med på en kveld med sauprat og faglig påfyll.

PROGRAM

•Jervprosjektet i Øyer og rovviltjakt, v/Asgeir Myhren og Knut Sørlundsengen

•Smittesluse og fokusområder under lamming, Stav veterinærsenter v/Tor Formo

•Beredskapsplaner, Marit Mjøen Solem

•Findmy status og nyheter, Marit Mjøen Solem, daglig leder Findmy

 

Vi ønsker medlemmer i Ringebu, Fåvang og Øyer Tretten Sau og Geit og andre inviterte velkommen.

 

Styret i Øyer Tretten Sau og Geit