Vi har nå satt sammen program, et bra og aktuelt program etter vår mening. I sist Bondevennen var det intervju med leder i Rogaland Sau & Geit hvor de omtaler møteserie fram mot lamming hvor dyrevelferd var satt i «høysetet».

På «vårt» møte omhandler alle teamene dyrevelferd i form av tilsyn og oversikt i beitesesongen, dyrevelferd /lover og regler og gode råd og til slutt fokus på kopplam og opplegg på dette. Jeg har satt opp program med «sånn ca. tider», men vi bruker den tiden vi behøver, og alle er vi fleksible.

 

  • 19.00-19.10       Velkomment til vårmøte
  • 19.10-20.00       Findmy - E-bjelle og muligheter med denne, merverdi av sporing v/Marit Mjøen Solem
  • 20.00-20.45       Servering
  • 20.45-21.25       Mattilsynet v/Marie Skavnes. Dyrevelferd i høysetet
  • 21.25-21.50       Opplegg med kopplam v/Thor Håkon Berget

         Oppsummering og avslutning

         Vel møtt og god påske når den tid kommer!