Årets årsmøte i Oppland Sau og Geit ble avholdt på Storefjell på Gol helga 22.-24. februar. Møtet ble avholdt sammen med Buskerud Sau og Geit, Oppland møtte med nesten 60 utsendinger.

Verdt å nevne er det at Knut Evensen fra Fåvang Sau og Geit ble enstemmig valgt som ny leder i OSG, vi gratulerer og ønsker lykke til! 

Protokollen fra årsmøte kan du lese ved å trykke her.