Innkjøp av kadaverkasse har vært et interessant tema og blitt tatt opp ved flere anledninger. RSG hadde bestemt at det skulle kjøpes inn ei kasse som skulle leies av gjeterlaget i Vekkom. 

Da ny ordning for å ta hjerneprøve av sau over 18 mnd. trådte i kraft fra 1. mars 2019 viste det seg at det ikke blir mulig å kjøpte inn kadaverkasse likevel. Norsk protein har nå ansvaret for prøvetakinger og dette skal skje ved henting av kadaver, derfor kan ikke kadaver fra flere besetninger samles i felles kasse.

Slik det er nå må kadaver bli hentet hos hver enkelt gårdbruker.

RSG vil trolig undersøke mulighetene for innkjøp av kadaverkasse hvis denne ordningen endres.