Vi takker Øyer/Tretten Sau og Geit for at vi ble invitert til vårmøte 2019!

Marit Mjøen kom hele vegen fra Kvikne for å snakke om Findmy-bjøller og beredskapsplan i beitelag.

Beitelaget Marit tilhører har brukt mye tid på utarbeiding av en beredskapsplan i deres beiteområde, malen for planen kaller de "Kvikne modellen", og Marit gikk gjennom elementer som er viktig å huske på i et slikt arbeid. Det er sannsynlig å annta at det etterhvert kan bli et krav til beitelagene at de har en beredskapsplan ved rovdyrangrep.

Marit la også fram nyheter fra Findmy med fokus på urovarsel, et varsel som gjør at man raskt kan oppdage uro blant dyrene i beiteområde. Dette er og vil fortsette å være et godt hjelpemiddel til overvåkning av sau på beite.

 

Asgeir Myhren og Knut Sørlundsengen orienterte om jerveprosjektet i Øyer og generelt om rovviltjakt i området.

 

Veterinær Tor Formo tok for seg smittesluse, hvordan denne bør se ut og hva den bør inneholde. Som de fleste vet er det nå et krav om smittesluse også i sauefjøs. Tor tok også opp litt nytt og nyttig om lamming og vaksinering.

 

Knut Evensen har  så smått kommet i gang med ledervervet sitt og oppdaterte oss litt på hva styret ønsker å jobbe med framover.

 

Tipp topp bevertning med suppe alà Lang-Ree med kaffe og kringle til dessert.

 

Lederne i lokallagene Øyer/Tretten, Fåvang og Ringebu var enige om at samarbeid er viktig! Paparazzi er ikke langt unna..