Det planlagte fjøsmøte gikk av stabelen 19. mars hos Kristian og Juliane. Ringebu som arrangør hadde invitert Fåvang- og Øyer/Tretten Sau og Geit, over 20 stykke møtte opp og alle lokalagene var representert!

Vi takker Kristian og Juliane for at vi fikk avholde møte hos dem i et nytt og trivelig sauehus.

Vi takker også Mari Berge, Odd Steinar Granheim og Knut Evensen for sine faglige innslag.