I kveld har 29 gjeterhundinteresserte hatt en fin sommerkveld sammen.

Snertingdal Sau og geit inviterte til en kveld med temaet « Praktisk bruk av gjeterhund»

Eirik Kolbjørnshus fra Nortura hadde et flott innlegg om sine erfaringer etter 20 år med praktisk bruk av gjeterhund.

Han viste så fram noen hunder og de som ville kunne få prøve hans eller sine egne hunder.

Nortura sponset grillmaten denne kvelden. Det ble servert grillskiver av lam, biff av storfe, grillskiver av svin og pølser