Snertingdal sau og geit 70 år.

14.januar feiret vi Snertingdal sau og geit som hadde 70 års jubileum.

Vi serverte nydelig lammeskank fra Gynther Flått, kaker , taler og gaver.

Alle medlemmene fikk Snertingdal sau og geit sitt lammekrydder med oppfordring om å spise mer lam, servere mer lam og være stolte av deres egen produksjon.

Vi har medlemmer som har vært med i laget i 40 år. Disse fikk en utmerkelse i form av en postkasse med maleri av sine egne sauer.

Dette ble en hyggelig kveld, gode historier ble delt og ikke minst ble det en idémyldring om ønsker for veien videre for Snertingdal sau og geit.