Årsmøte for Snertingdal sau og geit 2022

Takk til alle som møtte til årsmøte i kveld.

Årsmeldingen ligger vedlagt her.

Styret for 2023 blir :

Leder: Kristin M Kongelf

Kasserer: Oddvar Nereng

Sekretær: Sigbjørn Haug

Styremedlem: Ola Klette

Styremedlem: Svein Ekerhaugen

Gjeterhundansvarlig: Marit Ekerhaugen

Varamedlem: Steinar Lyshaug

Revisorer: Morten Bekkelund

Mats Strande

Valgkomite: Simon Brennhaugen

Jane Aaslund

Arbeidsplan for 2023 vil bli endelig landet på neste styremøte.

Foreløpig plan er :

Januar :

24.januar : årsmøte

Gjeterhundtrening

.

Februar

11-12 februar : Fostertelling

Mars

11.mars kadaverhundgruppa øver på bruk av gps.

25.mars Vårmøte på Lindheim.

  • - Eirik Kolbjørnshus,

  • - Erfaringsutveksling fra lagets sauebønder

  • - Dyrlege fra Biri Dyreklinikk ; innvolssnyltere

  • Fjøsbesøk

August

Gjeterhundkurs med Egil Syversbråten og Siv Hilde Bulling

September

Kåring

Oktober

Gjeterhundkurs med Egil Syversbråten og Siv Hilde Bulling

Kurs i ullhåndtering

Vi fikk flere gode innspill til ønsket aktivitet. Styret tar med seg dette videre.