Vi inviterer til gjeterhundtrening kl 18.00 i kveld hos Marit og Svein i Skogstykje.

Veldig hyggelig om flere vil ta turen innom for en sosial kveld.

Bålpannen er varm så det er mulig å grille seg mat.