En flott helg med årsmøte og seminar er over, og vi i Snertingdal sau og geit kan virkelig være stolte.

Vi ble kåret til årets beste lokallag i Oppland sau og geit. Plassen ble delt med Nordre land sau og geit.

2022 ble et godt medlemsår. Vi fikk til mange gode aktiviteter for våre medlemmer.

Jeg mener at noe av det viktigste vi fikk til var stundene vi delte.

Disse stundene har alltid vært og vil alltid være viktige. Denne tiden vi får sammen som kollegaer er viktig for vår psykiske helse. Vi ser hverandre, tar vare på hverandre og er der for hverandre.

Det at vi kjenner hverandre godt håper jeg vil være til hjelp for å avverge kriser eller til hjelp om kriser skulle oppstå.

Vi i styret håper vi kan fortsette slik i 2023, vi ser det som vår viktigste oppgave å legge til rette for gode stunder og aktiviteter.

Aktiviteter vil fortsatt bli lagt ut på facebook, nettsiden vår på nsg og sendes ut på mail.

Foreløpig plan frem mot lamming er :

06.mars : Styremøte. Send inn saker til meg, eller ønske om aktiviteter.

11.mars : Kadaverhundgruppa møtes for å trene på gps. Ta kontakt med meg om du ønsker å bli med her

17.mars : Teorikveld med Egil Syversbråten. Han vil komme inn på praktisk bruk av gjeterhund, og hvorfor dette er en viktig del av sauedriften. Denne kvelden blir for alle, også de som ikke skal på kurset den helgen.

Klokkeslett vil bli lagt ut etter hvert.

18-19.mars: Gjeterhundkurs med Egil Syversbråten og Siv Hilde Bulling.

25. mars : Vårmøte på Lindheim.

Kl : 11.00

Sted : Lindheim

Det blir salg av årer. Ta gjerne med en liten gevinst.

  • Åpning ved styret

  • Eirik Kolbjørnshus: forberedelser til lamming

  • Hans Erling Ringvold: kopplam og lamming

  • Dyrlege fra Biri Dyreklinikk : innvolssnyltere

🥯Lunsj

Fjøsbesøk : Vi avslutter dagen med fjøsbesøk hos Odd Magne Ulsakerhaugen

Påmelding sendes til meg.

Gjeterhundtreninger :

Treninger hos oss og hos Svein og Marit Ekerhaugen vil bli lagt ut jevnlig.

Slippdatoer i Gjøvik kommune

Vi har i en periode hatt dialog med Landbrukskontoret ang slippdatoer.

Snertingdal sau og geit ønsket å få til en dialog med praksis rundt slippdatoer som settes av Landbrukskontoret ved Gjøvik kommune.

Datoene de setter er kun anbefalte datoer, men dette har av noen blitt oppfattet som en lov.

Dette har skapt negative kommentarer og dårlig omtale av oss i sauenæringen.

Det har alltid vært og er fortsatt dyreeier sitt ansvar å påse at det er nok mat i utmark ved slipp.

I forrige uke var flere i styret fra Snertingdal sau og geit samt beitelagene i Gjøvik kommune kalt inn til møte på Landbrukskontoret.

Konklusjonen etter møtet ble at det nå ikke vil settes en slippdato fra kommunen.

Beitelagene vil fremover ta vurdering på når det er klart i de forskjellige områdene.

Landbrukskontoret sin oppgave vil være å sende ut brev til alle grunneiere med påminnelse om å se over sine gjerder og sette i porter.

Vi som dyreeiere vil fortsatt ha det fulle ansvaret med å påse at det er riktig tid å slippe våre dyr i utmark.