Tilbudet om å delta på kurset ble først gitt til medlemmer av Snertingdal sau og geit, Nordre Land sau og geit og Austtorpåsen beitelag.

Her ble beitebrukere som kjenner behovet for kadaverhund oppfordret til å melde seg på.

Det var plass til seks ekvipasjer på dette kurset, og alle plassene ble fylt opp.

Helgen startet med en teorikveld. Denne kvelden var åpen for kursets deltagere samt medlemmer av de lagene som arrangerte kurset.

På teorikvelden ble det gjennomgått litt om hva en kadaverhund er, hva Norske kadaverhunder sin organisasjon er og litt om hva som kreves av trening for å få frem en kadaverhund. Dette ble en sosial kveld med servering av pizza og brus.

Kurset var lagt opp slik instruktør Nils Steinvik hadde lagt ut 8 kadaverdeler i utmarksterrenget.

Hver ekvipasje fikk et klokkeslett de skulle møte opp. Her var de da alene med instruktør og sin hund. Bruk av GPS ble gjennomgått før vi fikk gå ut i terrenget på søk.

Ekvipasjene kom tilbake fra feltet med store smil, og alle fikk gode tilbakemeldinger på hva som ble anbefalt som veien videre.

Nå gjenstår det trening, trening og mer trening.

Dersom ekvipasjene ønsker det kan Norske Kadaverhunder komme tilbake på en vedlikeholdssamling og så en godkjenningsprøve.