Medlemsdag i Snertingdal sau og geit🐑

Tusen takk til alle som møtte opp til en flott medlemsdag i Snertingdal.

Vi startet dagen med besøk i fjøset hos Jane Aaslund. Her fikk vi servert kaffe, kake og brus.

Jane fortalte litt om fjøset sitt, og vi fikk se hvilke løsninger hun har valgt. Vi fikk også høre litt om hvordan hun brukte fjøset sitt i lammingen.

Dagen fortsatte hos Sigbjørn og Kristin.

Her fikk vi se det nye fjøset deres, og det ble delt litt tanker om hvordan de ønsker å bruke dette.

Vi fortsatte så dagen med grilling. Furuseth AS sponset oss med pølser til alle.

Imens vi spiste fikk de som ønsket trene gjeterhund. Egil Lomsdalen viste fram et par hunder.