Fakkeltoget vil gå tirsdag 8. januar kl. 18.00 fra et nærmere bestemt sted til Stortinget med appeller begge steder. Aksjonen vil organiseres fylkesvis og NSG v/hvert fylkeslag vil samarbeide med bl.a. de fylkesvise organisasjonssjefene hos Norges Bondelag, som har fått ansvaret for å dra i gang organiseringa i hvert fylke. 

Regjeringa Solberg og Klima og Miljødepartementet har i gjort et politisk vedtak i denne saka, som vi mener ikke har noe med juss å gjøre og er i strid med rovviltforliket. Derfor vil dette fakkeltoget ende sin ferd på Stortinget kvelden før Stortinget samles att etter jul for å minne stortingsrepresentantene på at regjeringa har gjort et enkeltvedtak, som ikke er i samsvar med rovviltforliket, bestandsmålet for ulv og Stortingets vedtak.

Vedtaket er av prinsipiell betydning for hvordan rovviltforvaltningen skal eller kan gjøres i rovviltprioriterte soner, og NSG ser dette som et vedtak som berører beitenæringa i hele landet. NSG ber alle medlemmene holde av denne datoen for å markere beitebrukernes misnøye med dette vedtaket.

Vi oppfordrer alle til å delta i fakkeltog mot regjeringens rovdyrvedtak den 8. januar i Oslo. Informasjon om busstider og påmelding kommer i romjula.

Vi mener at regjeringa må etterleve Stortingets bestandsmål for rovdyrbestandene, nå er vi grundig lei og krever at Erna tar ansvar!

For dere med Facebook kan dere følge med her

Hovedparolene på aksjonen blir:

1.      Stortinget bestemmer!

2.      Regjeringen må etterleve Stortingets bestandsmål!

3.      Rovdyr eller folk i distriktene?

4.      Erna må ta ansvar!

 

NSG har skrive dette på nettsida si

Norges Bonde og Småbrukarlag kar skrive dette på nettsida si

Bondelaget har skrive dette på nettsida si

NJFF skriver dette på nettsida