Årsmøte- og seminarhelga var vellykka og 140 stk var innom arrangementet. Det kjem stoff frå helga etter kvart.

Her er årsmøtereferatet til Oppland Sau og Geit.