Vi vil gjerne at dere som les årsmeldinga på nettet gjev attendemelding snarast råd til leiaren av OSG, ved å senda mail til pkjorstad@ventelo.net eller leder.oppland@sauoggeit.no. Det vert utdelt premiar for kommentarar og raske svar.

Vi gjer merksam på at pdf-fila av årsmeldinga ikkje er lagra som originalfila til trykkeriet, slik at bileta ikkje er så skarpe som i originalen.

Årsmelding OSG