Vi takkar apparatet for hjelpa til årsmeldinga, og takker spesielt FMOP v/Sidsel Røhnebæk, som gjer eit stort arbeid for oss her. Vi takkar også annonsørarane våre får den verdifulle støtta!

Årsmeldinga kan dere sjå her.