Årsmeldinga kan du lesa her, papirutgava kjem i posten. Dersom du som medlem ikkje får den så ta kontakt med Pål Kjorstad på tlf. 99034406

Programmet for årsmøte og seminar kan du lesa her

Velkome!!

Bilete under finn dere i årsmeldinga. Anne Terningen har teke dette blinkskotet, som ho har kalla "Godt tilsynsmøte i Leppdalen Beitelag". da eg fekk sjå det lagra eg det som "Trygg hos mor"