Vi takkar gode medhjelparar for innsats med stoff og innsending av bileter!

Vi takkar annonsørane våre for støtta!

Vi takkar Bekkevold Lyskopi v/Roy Bekkevold for oppsett, trykking og utsending!

Årsmeldinga kjem i posten, men her kan døkk lesa den rykande fersk!!!