Vi takkar gode medhjelparar for innsats med stoff og innsending av bilete! Mange bilete, som er med, er plukka av dei bileta som vann fram i konkurransa om bilete til nye rollups. Bilete i denne artikkelen er teke av Marthe Dypdalen

Vi takkar alle annonsørane våre for støtta!

Vi takkar Bekkevold Lyskopi v/Roy Bekkevold for oppsett, trykking og utsending!

Årsmeldinga kjem i posten, men her kan døkk lesa den rykande fersk!!!