Alle medlemmar og nokre andre utvalde får den i posten neste veke. Som vanleg vankar det ein liten premie til den fyrste som sendar redaktøren ein mail om årsmeldinga, og til mailen med den beste kommentaren. Send mail til pkjorstad@ventelo.net.

Styret i OSG m/underavdelingar og Oppland Gjeterhundlag håper årsmeldingsheftet vert godt motteke både som årsmelding og oppslagsverk.

Årsmelding Oppland Sau og Geit 2013