Som vanleg får alle medlemmar og nye medlemmar årsmeldinga sendt i posten. Dersom du vil sniktiitte på den så finn du den her. 

Merk at nettversjonen er litt dårleg kvalitet, da originalen er "for tung" å leggja ut.