Program for årsmøtehelga:

 

Årsmøta i fylkeslaget og ringen er ope for alle som fagmøter.

 

Fredag 13. februar:

16.00: Årsmøte Ring 41 Oppland (ope for alle)

17.00: Drift av lokallag ved Arnfinn Beito og Anders Svare. Styret i OSG opplever mange lokallag som passive, og vil med dette innslaget setja fokus på kva aktivitetar og roller eit lokallag skal ha, bør ha og kan ha

19.30: Middag

 

Laurdag 14. februar:

09.00: Årsmøte i Oppland Sau og Geit (ope for alle)

11.00: Pause

11.15: Årsmøtet fortsetter

13.00: Lunch

Seminar: Tema: Gjetarhund

14.00: Tilbod og aktivitet i Oppland Gjetarhundlag i dag ved Torstein Ytre.

15.00: Praktisk trening og bruk av gjetarhund ved representantar frå Oppland Gjetarhund. Denne bolken vil gå føre seg ute og vil visa hundar som nybegynnar, som vanlege brukshundar, som konkurransehundar og som kadaverhundar

17.00: Vi går inn og tek oppsummering og spørsmål

19.00: Festmiddag med utdeling av ymse premiar og utmerkingar

 

Søndag 15. februar:

Seminar: Tema: Gjerder i beiteområder

09.00: Retten og plikta til gjerdehald ved jordskiftedommar Kjetil Brandsar. Dette er eit tema som har vore oppe på regionmøter og i organisasjonen i fleire år. Brandsar vil ta for seg både regelverk og praksis på området.

11.00: Pause og utsjekking

Seminar: Tema: Geitehald

11.45: Drifta på ein geitegard i dag ved Tore Krogsveen

12.45: Evaluering og vel heim, ved Pål Kjorstad

13.00: Lunch.