Med bilete av møteleiar Anna Ulmo på årsmøte i OSG ser vi fram til ei triveleg helg på Beitostølen. Vi kan gleda oss over at heile 135 stk har meldt seg på, så her ligg det til rette for eit godt arrangement.

Av omsyn til deltakarlista legg vi nå ut denne både for at folk kan sjekka at alt er i orden, og for at folk kan sjå kven som kjem. Gje attendemeldingar dersom noko ikkje stemmar til Pål Kjorstad, så rettar vi opp.

Desse er påmeldt.