Arrangementet er ope for alle medlemmer i Hedmark- og Oppland Sau og Geit.

Foto: Kjetil Gutubø

Meld dere på ved å sende mail til nina@spidsbergseter.no. For utsendingar til årsmøte send gjerne kopi på påmeldinga til sekretærene i deres fylkeslag, anten til Oppland v/ Pål Kjorstad til pkjorstad@outlook.com eller til Hedmark v/Agnete Fauskrud til agnetefauskrud@hotmail.no. Hugs å ta med kva lokallag dere er utsendingar for.

Priser og anna info om arrangementet og hotellet finn dere her

Men dette er òg eit seminar med fagstoff og eit arrangement med mykje sosialt samvær.

Programmet er slikt:

 • Fredag 24/2 2023
 • 16.00: Årsmøte Ring 41 og Ring 30 
 • 16.00: Årsmøte Oppland Gjeterhundlag, Årsmøte i Hedmark Gjeterhundlag
 • 18.00: Beitebruksplan i Ringebu v/Midt-Gudbrandsdal Landbrukskontor, Ragnhild Sperstad
 • 18.30: Ung sauebonde v/Lars Rudi
 • 19.30: Middag
 • Laurdag 25/02 2023
 • 08.45: Opning v/ordførar i Ringebu Arne Fossmo
 • 09.00: Årsmøte HSG og OSG
 • 12.00: Lunch
 • 13.00: Generaldebatt, tema: rekruttering, økonomi, tilgang på utmark
 • 14.00: Pause
 • 14.30: Info frå Nortura, sau/lam-geit/kje, marknad/framtidsutsikter, Eirik Kolbjørnshus
 • 15.00: Utmarksbeite v/Yngve Rekdal
 • 15.45: Info frå Felleskjøpet v/Øystein Slåen og Rune Lostuen
 • 16.05: Pause
 • 16.20: Gjetarhunden v/Anne Kari Veikleenget
 • 16.45: Info frå Husdyrsystemer v/Knut Bergene og Olaf Larshaugen
 • 17.05: «Hytter i beiteområder» v/Agnete Fauskrud
 • 17.30: Drift av fylkeslaga v/fadder Håvard Helgeland, NSG
 • 17.45: Humorinnslag v/Bjørn Erik Kleiven, humorist
 • 18.00: Pause
 • 19.15: Aperitiff
 • 19.30: Middag m/humor v/Bjørn Erik Kleiven og pristildelingar
 • Søndag 26/02 2023
 • 09.00: Start på dagen v/Bjørn Erik Kleiven
 • 09.30: Innmarksbeite/grovfôrproduksjon: NLR v/Franz Anders Bakken
 • 10.15: Beitelag: nåtid og utfordringar i framtida v/Per Fossheim
 • 10.45: Organisert beitebruk/ v/Michael Angeloff
 • 11.05: Utsjekking/pause
 • 11.30: Min produksjon/drift: Erling Birger Semmingsen
 • 12.00: Mjølkegeit: Svanhild Holden Gardsteig
 • 12.45: Avslutning
 • 13.00: Lunch

 

 • Hovudsponsor: Nortura
 • Sponsorar m/taletid: Husdyrsystemer og Felleskjøpet
 • Det er planlagt fleire stands med interessante innslag!