Sjølve årsmøtet i Oppland vart halde laurdag. Arnfinn Beito vart attvald som leiar og Ellen M Syse vart vald til ny nestleiar. Pål Eiesar frå Skjåk vart vald inn som nytt styremedlem og som geiterepresentant i styret.

Presentasjon årsmøte fylkeslaget og ring.

Seminardelen gjekk unna med ei rekkje innlegg. Vi fekk mange positive attendemeldingar under arrangementet, men alt kan forbetras. Vi ønsker som sagt under avslutningsdelen fleire attendemeldingar, både ris og ros og ikkje minst forslag til nye emner for neste år. Dette kan sendast til sekretærene i dei 3 fylkeslaga. Vi kjem tilbake med pdf-filer frå ymse foredragshaldarar etterkvart på nettsidene.

Årsmøtet i Oppland