Informasjonsskriv til deltakere på seminar og årsmøtene.

Innkalling/sakliste årsmøte Ring 41.

Innkalling/sakliste årsmøte Oppland Sau og Geit. Nytt: Sakliste m/saker.

Program/seminarprogram for heile helga.

Valgnemnda legg fram 2 innstillinger da årsmøta i Ring 41 og OSG må handsama eit vedteksendringsforslag på sine årsmøte.

Ring 41 eksisterande og ny ordning.

OSG  eksisterande og ny ordning.