Lill Bente Lian og Ronny Smedsmo, frå avdeling 56 i Vågå fekk prisen for beste vær i 2017 og Anders Svare, Vågå vart utnemnt til æresmedlem i Oppland Sau og Geit.

Saker frå arrangementet:

Valg:

Arnfinn Beito, Øystre Slidre vart attvalgt til leiar i OSG for 1 år

Ellen M. Syse, Lesja vart attvalgt som styremedlem for 2 år og nestleiar for 1 år

Gro Arneng, Øystre Slidre var valgt til ny styremedlem/geiterepresenant for 2 år, da Pål Eiesar ikkje tok attvalg

Ola Hareland, Lesja vart valgt til 1. vara i styret, da Berit Leine Kaltoft ikkje tok attvalg.

Hans Petter Vaberg, Vågå vart attvalgt til leiar i Ring 41 m/Peder Leirdal som nestleiar.

Utsendingar til årsmøte i NSG frå Oppland: Arnfinn Beito, Anne Kari Veikleenget, Bjørn Even Stenberg, Ola Hareland og Peder Leirdal.

Utmerkingar:

Anders Svare, Vågå vart utnemnt til æresmedlem i Oppland Sau og Geit

Anne Kari Veikleenget, Nord-Fron og Knut Evensen, Fåvang fekk fylkeslagets diplom

Bente Lian og Ronny Smedsm, Vågå fekk avlsstatuetten for beste vær 2017

Bodil og Geir Amrud, Fåvang fekk premie for beste spælvær 2017

Pål Eiesar, Skjåk fekk premie for beste bukk 2017

Jan Briskeby, Lunner fekk premie for beste gjetarhund

Andre saker:

Fåvang Sau og Geit vart kåra til året lokallag i 2017

Anne Terningen stod også i år for medlemsbutikken frå NSG på arrangementet

Uttale frå årsmøtet og innspel til jordbruksforhandlingane frå Oppland Sau og Geit:

Uttale om overskotet/undersalget av sau- og lammekjøtt og innspel til jordbruksforhandlinga frå OSG

Presentasjonar frå seminaret:

Ulveangrep 2017 sett fra beitelagsleder, Wenche Rustad Wangen

Presentasjon Husdyrsystemer, sponsor Oppland Sau og Geit 2017-2019

Dyrevelferd i småfenæringa, Mattilsynet v/Marie Skavnes

Fôring av søyer kring lamming, NMBU

Koksidiosebehandling, NMBU

Grassurfor - kvalitetsvurdering, NMBU

Findmy - elektronisk overvaking, Findmy v/Fredrik Malvik Forbregd

Info fra NSG

Vi mangler nokon av presentasjonane enda.