Mange slit med høge skrik i fjøset om dagen da kopplamma skal avvennas. Ole Arne Øyhus hadde med kopplamma på museum ein dag der ungane kunne sjå og leike med dei. Ein av ungane syntes at lamma kunne låna smokken hans, og da var avvenninga gjort.....