Tema er:

Bruken av Innlandet - arealpolitikk - beitebruk eller fritidsbruk?

Nord Fron og Sør Fron Bonde- og Småbrukarlag inviterer til åpent møte på Sødorp Gjestgivergård den 30. november kl. 19.00.

Temaet for møtet er bruken av innlandet sett opp mot arealpolitikk og beitebruk eller fritidsbruk.

I panelet sitter:

Hanne Alstrup Velure leder i USS

Arne Sandbu kommunedirektør i NF kommune

Ole Tvete Muriteigen ordfører SF kommune

Morten Aas koordinator forum for natur og friluftsliv innlandet.

Pål Egil Rønn Beitebruker, utbygger og grunneier.

Erling Skurdal er møteleder.

Møtet er åpent for alle, og det er gratis inngang. Det vil være mulighet for å stille spørsmål til panelet fra salen.

Velkommen!