Faglaga var på møte med KLD og LMD, men fekk ikkje noko gehør for forslaget om at beitebrukere i Nord-Østerdalen skulle behandlas på same måte som Hurdal/Hadeland og Toten i fjor.

Bilde viser statssekretærene i LMD og KLD, der Atle Hamar fra KLD stod for 100% av "svar"/prat medan LMD v/Hanne Blåfjelldal var fullstendig passiv i møtet. Ingen av dei viste nokon form for forståing med våre synspunkt, og Hamar svara at det vart gjeve fellingsløyver raskt og at den enkelte beitebruker måtte søke om FKT-midlar og at FKT-potten antageleg skulle aukast i framtida. Men det er ikkje lett å søkja om FKT-midlar i januar 2018 da ein da ikkje veit at ulveskadene kjem om sommaren. Får ein innvilga fleire millionar på gjetting? Det trur eg ikkje.

Meire stoff frå media her