Fellingsløyve vart gjeve slik.

I følge lokale folk vart bjørnen fellt på 5 meters avstand og OSG vil takka alle som var med på denne vellykka fellinga. Ut frå vekta og tanngard kan det virka som at det anten er ein av kjenningane og skadevoldarane OP1 eller ST3 som er fellt. På miniatyrbilete over ligg HE91, som vart fellt i Gausdal i fjor. Gd var raskt ute med artikkel i saka.

Rapport frå DN.

Saman med fellinga av bjørnen i Storelvdal 15/4 2012 vil dette vera positivt for beitenæringa i sommar. Det er òg vert å merka seg at bjørnen som vart fellt i Telemark 15/3 2012 var  ein kjenning i Oppland. Dette var bjørnen med namnet ST10 som herja bl.a. i Vang i Valdres i 2010.