Etter at 2 bjørner er felt i Oppland ser det ikkje ut til at det vil gje seg med dette. Både i Valdres og Gudbrandsdalen fortset skadane. Vi vonar at jegerane har såpass flaks at dei lykkast med jakta. Her er link til artikkel i GD i dag.

I eige område i Håkåseter fann eg sjølv 2 kadaver ein dag og fekk stadfesta bjørneangrep. Kadaverhundekvipasje frå Gausdal fann 4 "nye" i går, og dermed fekk vi ein trist start på utmarksbeitesesongen. Minst 15 lam går dermed morlause. For dere som finn døde søyer på beite så ver obs. Det kan virka som dei berre har lagt seg å sturta, da dei i realiteten har vorte teke av bjørn, sjå bileta under - heil og flådd søye.

.