Rolf Larsen i Jegernes Interesseorganisasjon er ein aktiv mann på facebook og har tipsa om dette brevet. Sjå artikkelen på heimesidene til USS, og link til brevet i artikkelen.