Leiar i OSG, Håkon Gjelstad kom med denne meldinga i dag:

 

Bytte av sekretær i Oppland Sau og Geit

Ken Lunn har sagt opp kontrakten som sekretær/ kasserer og fratrer fra nyttår.

Styret  har vedtatt å ansette Pål Kjorstad som ny sekretær/kasserer fra 1.1.2014.

Han fratrer styret og vervet som nestleder fra samme dato.

For at sekretærbyttet skal gå smertefritt blir det en gradvis overgang til ny sekretær med noe overlapping før og etter nyttår.

Pål vil fortsatt ha ansvaret for heimesida og tar gjerne imot stoff.

Forandringer i styret vil annonseres på heimesida

 

Håkon Gjelstad

Leder