Det vart mange endringar, og lista som her er lagt ut inneheld forhåpentlegvis alle som var der. I tillegg er dei med sjukdomsforfall teke med, for å ha ei oversikt over potensielle deltakarar neste år.

Til orientering er nå årsmøtereferata for både OSG og Ring 41 lagt ut under respektive faner på heimesida.